Hvilke standarder inden for elektronisk udstyr arbejdes der med i EU?

Gennem et antal store organisationer arbejder tekniske eksperter sammen om at beskrive EMC- og radiokrav samt testspecifikationer for elektronisk udstyr. Kravene i standarderne har betydning for de produkter der udvikles. Men standarderne giver først mening, når der eksisterer produkter i den kategori, der standardiseres for. Hvilke nye områder arbejdes der for tiden med i standardiseringsverdenen indenfor EU? 

En EMC-standard skrives typisk af en eller flere tekniske eksperter, og beskriver teknisk funktion eller tekniske specifikationer for, hvordan et elektronisk produkt skal vekselvirke med omverdenen rent elektromagnetisk, således at der opnås eksempelvis elektromagnetisk kompatibilitet (EMC – Electro Magnetic Compatibility).

Produktfamiliestandarderne (Product Family standards) indeholder informationer om, hvordan produkterne skal betjenes og drives i en testsituation. Produktstandarden for vaskemaskiner kan indeholde information om, at centrifugeringen skal foregå med en vis tøjmængde ved 1500 omdrejninger pr. minut eller lignende, således at alle produkter vurderes på et ensartet grundlag. Produktstandarden indeholder også grænseværdier for emission eller testniveau for immunitet. Der henvises endvidere til de såkaldte basisstandarder (Basic standards), der beskriver detaljerede testopstillinger for hver EMC-parameter. Fælles for alle standarderne er dog, at de ikke har selvstændig betydning, retskraft eller anden myndighed, før det øjeblik de bliver peget på af en lovbestemmelse (for eksempel via et EU direktiv).

Standarden får betydning gennem sin harmonisering

En standard er et teknisk dokument, som man kan læse og vælge at tage til efterretning, hvis man har lyst. Men hvis en myndighed vælger at pege på en specifik EMC-standard, og udnævne den til kravdokument for EMC-lovgivning, så er en elektronikudvikler NØDT til at forholde sig til kravene. Dette sker for eksempel, når EU vælger at udnævne en standard i relation til for eksempel EMC direktivet eller radiodirektivet (RED). Standarden udnævnes ved at blive ’harmoniseret’ – og er dermed det letteste valg til EU’s elektronikudvikleres overensstemmelseserklæring (for eksempel EN 55032 mht. EMC-forhold for IT/multimedieudstyr).

Med de netop indførte EMC- og radiodirektiver 2014/30/EU og 2014/53/EU foreligger der en web-liste med de standarder, som er harmoniseret. I øjeblikket er listen over radiostandarder MEGET kort, og der fortsat kun er udpeget en håndfuld harmoniserede standarder efter det nye RED direktiv, skønt det trådte i kraft juni 2016. Som det ses i figur 1 er en ’EU Type Examination’ af radioprodukter den eneste CE-mærkningsmulighed, hvis ikke der findes en harmoniseret standard for radioegenskaberne.

Læs hele artiklen her