udfordringer

Hvad er de største udfordringer i din by?

Et nyt værktøj og hjemmeside giver dig mulighed som borger at pege på de udfordringer og problemer, som du oplever i byen. Om det er parkeringen, trafikken eller noget helt tredje, så kan du nu registrere det på hjemmesiden CityPulse, som Alexandra Instituttet har ved med til at udvikle.

Byerne i Europa vokser. Både Aarhus, Rom og København kommer til at stå over for de samme bymæssige udfordringer eksempelvis for meget trafik eller for få parkeringspladser.

101 fremtidsscenarier for mere smarte byer

Alexandra Instituttets Smart City Lab har sammen med 16 andre partnere fra EU-projektet CityPulse lavet hjemmesiden hvor de har samlet 101 fremtidsscenarier for, hvad der skal til for at gøre byerne mere smarte og løse de eksisterende samfundsmæssige udfordringer.

– Mange danske byer vil få en udfordring med parkeringspladser og det giver derfor mening, at vi allerede nu tager stilling til, hvordan vi kan løse udfordringerne. Første skridt er derfor at få borgerne til at tilkendegive, hvad det er for nogle udfordringer, de oplever i deres hverdag. Det kan de gøre ved at gå ind på hjemmesiden og evaluere fremtidsscenarierne, siger Lasse Steenbock Vestergaard fra Alexandra Instituttets Smart City Lab.

Inspirationsværktøj for SMV’er

Værktøjet kan også bruges som inspiration for virksomheder eller andre, da det vil give dem en forestilling om, hvilken retning byerne bevæger sig i, og dermed får de mulighed for at afprøve nye forretningsområder.

– Hvis vi kan få etableret det som et byværktøj, hvor borgerne tilkendegiver deres behov og deres bud på de væsentligste udfordringer, kan det også blive et vigtigt værktøj for eksempelvis start-ups eller små- og mellemstore virksomheder. De vil kunne gå ind og se, at her er de udfordringer, som topper på listen, og så kan man lave et produkt ud fra det, forklarer han.

Den nuværende hjemmeside er kun første skridt, og i nærmeste fremtid vil værktøjet blive udvidet med mulighed for at indsende sit eget byscenarie samt nye funktioner og mere omfattende dataanalyse og visualiseringer.

Læs mere på Alexandra Instituttets hjemmeside