vandsektoren

Hvad betyder cirkul?r ?konomi for vandsektoren?

H?r mere om hvordan vandsektoren kan arbejde med cirkul?r ?konomi?p? et temam?de den 20. oktober arrangeret af DHIs partnere “Danish Water Forum” og “Kemi i Kredsl?b” p? Kalundborg Forsyning.

Vandsektoren er unik, da produktet til en vis grad renses og recirkuleres. Er sektoren derved et eksempel p? cirkul?r ?konomi ? eller kan tankegangen bringe nye fokusomr?der til vandsektoren?

Den danske vandsektor har til form?l at sikre tilf?rslen af rent drikkevand til Danmark. I princippet er sektoren opdelt i to separate spor, hvor hhv. vandforsyning og spildevandsrensning s?rger for at vandet indvindes, renses og udledes og evt. indg?r i et recirkuleringsforl?b. Kemikalier fra industri og husholdning ender ofte i spildevandet, men hvor industriens udledninger er reguleret, er der ikke tilsvarende krav til udledninger fra private husholdninger. Vandet indeholder derfor ofte kemikalier, der er sv?rt nedbrydelige og som ikke n?dvendigvis opsamles i renseprocessen. Kvaliteten af det vand, der udledes fra renseanl?g, er derfor st?rkt p?virket af kemikalieindholdet i det tilf?rte vand.

S? hvad betyder cirkul?r ?konomi for vandsektoren?

Overordnet set er der to aspekter af cirkul?r ?konomi for vandsektoren:

  • Et handler om produktionssymbioser, dvs. at virksomheder udnytter overskuds- eller restproduktion fra andre virksomheder i deres produktion.
  • Det andet perspektiv handler om, at renseprocesserne udvikles, s? de i h?jere grad tilpasses spildevandets kvalitet, og at der m?lrettet s?ttes ind mod at udvikle metoder til at fjerne stoffer, der anses for problematiske i vandmilj?et.

Mere info:

Dato: 20. oktober 2015, kl. 10.00 til 16.30 inkl. omvisning p? Symbiosecenteret
Sted: Kalundborg Forsyning, Dokhavnsvej 15, 4400 Kalundbor

Kalundborg Symbiose

M?det afholdes i samarbejde mellem Danish Water Forum (DWF) og Kemi i Kredsl?b, der begge har DHI som partner.?M?det holdes i Kalundborg. Her er et af Danmarks st?rste eksempler p?, hvordan en r?kke industrier og kommunale v?rker har samarbejdet for at levere r?varer til hinanden, r?varer som for en virksomhed er affald og for en anden en n?dvendig r?vare for deres produktion. Dette er kendt som Symbiose projektet. L?s mere her.