Hård konkurrence til Udvidet Videnkupon

Dette års ansøgningsrunde for Udvidet Videnkupon var anderledes end tidligere runder.

Virksomhederne skulle nemlig fremlægge deres projekter mundtligt i stedet for at indsende en skriftlig ansøgning. I alt præsenterede 72 små og mellemstore virksomheder deres idéer foran ekspertplanet i håb om at få tilskud til at samarbejde med videninstitutioner for at realisere et udviklings- eller innovationsprojekt.

Projekterne blev belyst fra alle vinkler

Ved præsentationerne blev ansøgerne udfordret på, hvilken betydning projektet vil få for deres forretning, hvordan de vil bruge den nye viden samt idéens markedsmæssige potentiale. På den måde blev projekterne belyst fra alle vinkler og mange af de spørgsmål der opstår ved læsning af en skriftlig ansøgning kunne blive stillet.

Mange forskellige typer af projekter

Det var ikke let at udvælge de bedste ansøgninger, som spændte vidt – alt fra tekstilgenbrug, over forbedret sygdomsbekæmpelse, til børns læring. Mange gode projekter blev præsenteret, og konkurrencen var hård. De 32 virksomheder som blev valgt kan inden for kort tid påbegynde deres innovationsprojekt med tilskud fra udvidet videnkupon.

Hos Uddannelsesministeriet kan du læse mere og se de 32 valgte virksomheder.