vækstplan

GTS spiller en rolle i ny vækstplan for dansk turisme

Regeringen har netop lanceret en ny vækstplan, der skal skabe vækst og arbejdspladser i dansk turisme ved at udnytte og synliggøre de danske styrkepositioner. GTS skal bidrage til at gøre planen en succes.

Regeringen har netop lanceret en ny vækstplan, der skal skabe vækst og arbejdspladser i dansk turisme ved at udnytte og synliggøre de danske styrkepositioner. I vækstplanen er der 23 konkrete initiativer, som skal styrke det danske turismeprodukt og tiltrække flere turister til landet. GTS skal bidrage til at gøre planen en succes.

Om GTS står der bl.a. i regeringens vækstplan:

”Der eksisterer i dag en række initiativer i GTS- og erhvervsfremmesystemet, som kan medvirke til at skabe innovation og udvikling i erhvervet. Der findes såkaldte ”innovationsagenter”, der kommer ud til små og mellemstore virksomheder og gennemfører gratis innovationstjek og afdækker, hvordan virksomhedens innovative udvikling kan styrkes.

Derudover eksisterer der 22 innovationsnetværk, der hver især dækker ét eller flere faglige eller erhvervsmæssige områder, hvor Danmark har gode forudsætninger for at skabe vækst og innovation. Endeligt eksisterer der et IBIZ-innovationscenter, der bl.a. afholder kurser og arrangementer omkring små og mellemstore virksomheders brug af it, mobile løsninger, sociale medier mm.

Mål i vækstplan:

  • Skabe mere innovation og effektivitet i turisme og oplevelseserhvervet gennem erhvervsfremmesystemet.

Initiativ i vækstplan:

  • Turismeerhvervet gøres til et indsatsområde for GTS- og erhvervsfremmesystemet. Dette vil bl.a. omfatte, at innovationsagenterne besøger og rådgiver flere virksomheder inden for turisme og oplevelseserhvervet, og at IBIZ-innovationscentret holder kurser målrettet virksomheder i turismeerhvervet.” Initiativet skal løftes af Styrelsen for Forskning og Innovation, men det er nettet af Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS), der står for den konkrete gennemførelse af initiativets aktiviteter.

Læs mere og hent publikationen på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside.