energi

God energi i afrikanske bananer

Teknologisk Institut leder et nyt treårigt EU-projekt, som skal sikre, at mange tusinde tons biologisk affald i Afrika kan omdannes til energi i form af biokemikalier, brændstof, gødning, foder og fødevarer.

For dansk erhvervsliv kan projektet føre til ny handel med den lokale landbrugs- og fødevareindustri i Ghana, Kenya, Marokko, Sydafrika og Egypten.

Teknologisk Institut og Danmarks Tekniske Universitet skal i samarbejde med forskere fra Sverige, Italien og Malaysia finde ud af, hvordan afrikanske spildprodukter fra landbruget og frugtindustrien bedst kan udnyttes og skabe værdi for afrikanerne i stedet for at gå tabt under Afrikas stærke sol på lossepladsen.

2,4 millioner tons affald kan give god energi

Det afrikanske affald består af mange forskellige råvarer herunder fx bananer, der er den mest udbredte frugt i verden, og af rodfrugten cassava, som Ghana alene i 2009 producerede 12,2 millioner tons af. Det svarer til 2,4 millioner tons affald fra cassavaproduktionen på bare et år. Med den rigtige teknologi tilpasset de afrikanske forhold kan bioaffaldet udnyttes til biokemikalier, brændstof, gødning, foder og fødevareingredienser.

“Der er jo enorme mængder af ressourcer gemt i Afrikas affald, idet 80-90% procent af affaldet består af stivelse og hermed letomsættelige sukkerstoffer. Det paradoksale spild af fødevarer skyldes manglende køle- og frysekapaciteter og opbevaringsmuligheder samt dårlige høst- og indsamlingsmetoder”, fortæller projektleder Anne-Belinda Bjerre ved Teknologisk Institut og fortsætter: “Vores egne beregninger viser, at alene i affaldet fra Ghanas største stivelsesafgrøde cassava, er der energi nok til at forsyne en tredjedel af behovet i den danske transportsektor.”

Læs mere her.