Gå-hjem-møder om serviceudvikling

De fleste virksomheder har serviceydelser enten som enkeltstående ydelser eller som tilknytning til deres produkter. Men alt for mange ydelser/produkter matcher desværre ikke markedets behov. Og det medfører store værditab. Men hvordan sikrer du dig, at dine serviceydelser rent faktisk opfylder dine kunders ønsker? Og hvordan udvikler du nye ydelser, så de modsvarer markedets behov.

Disse problemstillinger ser vi nærmere på, når Teknologisk Institut i samarbejde med ServicePlatform inviterer til gå-hjem-møde om ”Hands-on serviceudvikling”. Gå-hjem-møderne bliver holdt:

Torsdag den 14. august på Teknologisk Institut i Aarhus kl. 14-17
Mandag den 18. august på Teknologisk Institut i Taastrup kl. 14-17

Bliv klædt på

På gå-hjem-mødet bliver du klædt på til at teste dine nye serviceydelser og sikre dig, at de modsvarer et behov i markedet. Gå-hjem-mødet afholdes som workshop – det vil sige, at du får en unik adgang til vores innovationsværktøjer og du får lov til i praksis at prøve kræfter med metoder til idévalidering, prototyping og markedstilgang. Fokus på workshoppen er at gøre aktiviteterne omkring udvikling og validering af nye services så konkret og håndgribeligt som muligt.

Workshoppen giver dig indblik i:

• hvordan du i praksis kan arbejde i den tidlige idefase med at skabe mange ideer og hvordan disse kan blive til konkrete ydelser
• hvordan du sikrer, at de ideer, du arbejder videre med, modsvarer et reelt behov i markedet
• hvordan du undgår de fejl, som opstår i den sidste del af udviklingsprocessen, og som ofte er forbundet med store værditab.

Program for dagen

• Introduktion og mind-set: hvorfor og hvordan gør vi det?
• Live workshop ”Prototyping 2.014”: Lær ”fail fast”-tilgangen og træn dine idémuskler med teknikker til hands-on idégenerering via dialogskabende og hurtig prototypeudvikling
• ”Prototyping 2.014” – Markedstilgang: Kobl de udvalgte ideer med markedet og vurder hvilke, der skal bruges mere tid/penge på
• Check-out.

Deltagerprofil

Workshoppen er for virksomheder, der ønsker en ny og anderledes tilgang til udvikling af ydelser/produkter, der modsvarer markedets behov.

Praktisk information
• Deltagelse er gratis. Maksimalt deltagerantal: 30 personer.
• I Taastrup afholdes workshoppen i vores idéværksted, Fablab TI.
• I Aarhus afholdes workshoppen i et af TI´s workshop-rum.
• Læs mere om Fablab TI her
• Læs mere om prototypeudvikling og design her