Fusion af innovationsmiljøer

Styrelsen for Forskning og Innovation har valgt, at de nuværende seks regionalt baserede innovationsmiljøer skal blive til fire fra 2014 og frem.

Dette sker for at give øget effekt for pengene og bedre service til innovative iværksættere både i og udenfor de store universitetsbyer. Innovationsmiljøerne skal tilbyde risikovillig kapital og professional sparring til forskere, opfindere og forretningsfolk.

De nye innovationsmiljøer lægger vægt på kontakt til investorer

I valget af de fire innovationsmiljøer er der blandt andet blevet lagt vægt på deres kontaktnet til investorer, der kan videreudvikle de små virksomheder, når samarbejdet med innovationsmiljøerne stopper efter nogle år.

Fusionen sker som et led i regeringens innovationsstrategi, der skal sikre, at Danmark fremover får større udbytte af de statslige midler til forskning og innovation.

Læs mere på Uddannelsesministeriets hjemmeside.