Fremtidssikring af Rønne Havn

 I dag begrænses antallet af store skibe, der kan lægge til i Rønne Havn af det lille manøvrebassin, som kræver meget skarpe drej. En udvidelse af havnen vil derfor give bedre plads til større krydstogt- og fragtskibe. FORCE Technologys skibssimulator bliver brugt i arbejdet med at udvide havnen. 

Thomas Bendtsen, Administrerende direktør hos Rønne Havn forklarer:

”Havnen skal fremtidssikres, hvilket udover cruiseskibe handler om forsyning af olie og betjening af bulk til kunderne på Bornholm. Det nye layout åbner derudover også op for nye markeder som vindenergi.”

Den planlagte havneudvidelse er opdelt i to faser.

I den første fase vil man bygge uden på den eksisterende havn, så skibene kan sejle direkte ind i den nye del af havnen uden at skulle igennem den oprindelige havns moler. I den nye del vil der blive plads til krydstogtsskibe, bulkskibe og projektlaster.

I fase to vil man forlænge havnens ydre mole samt bygge en ny mole nordfra.

Derudover vil den eksisterende nordre mole blive omdannet til en kajplads med et drejebassin, hvor skibe op til 400 m længde kan svaje rundt, foruden at den eksisterende krydstogtkaj forlænges. Den nye del af havnen etableres som krydstogtområde, og der bliver ligeledes plads til bulk- og tankskibe.

En simuleret version af den nye havn

Ud fra tegninger leveret af konsulentvirksomheden Niras kunne der på FORCE Technology skabes en model af den udvidede havn, hvori man kunne teste besejling af havnen i en skibssimulator.

”Vores undersøgelser centrerer sig i dette tilfælde om vindbelastningen af skibene. Det essentielle er naturligvis, om man kan sejle ind og ud, stoppe skibet og lægge til kaj med en tilstrækkelig sikkerhedsmargin”, forklarer senior projektleder hos FORCE Technology, Niels Arndal.

Værdifulde input

Rønne Havn har sammen med krydstogtkaptajner, lodser og hurtigfærgekaptajner besøgt simulatorcentret i Lyngby for at afprøve besejlingen af den nye havn med forskellige typer skibe. Ifølge Thomas Bendtsen var afprøvningen da også yderst vellykket:

”Det hele er gået bedre, end jeg turde håbe på. Lodser, krydstogtsrederier og hurtigfærger har været super tilfredse med det nye layout, og det forbedrede manøvrerum. Det har også været muligt at gå ind i havnen med nogle vindstyrker, vi ikke kan i dag.”

Læs mere her

DELTA og FORCE Technology fusionerer


Fra 2017 bliver DELTA en del af FORCE Technology. Fusionen medvirker til et stærkere GTS-net til gavn for dansk erhvervsliv. Her kan du læse mere om fusionen:

På Dansk

På Engelsk