Fremtidens sprøjtestøbeforme skal udvikles i Danmark og Schweiz

Nyt internationalt samarbejde vil udvikle næste generation af produktionsværktøjer til sprøjtestøbning og formgivning i plast. Det skal ske ved hjælp af specialudviklede overfladebehandlinger, der kombinerer nyudviklede overfladebelægninger med overfladestrukturering.

Super-Moulds projektet, som initiativet kaldes, har til formål at reducere klæbning og friktion mellem plastik og forme i traditionel sprøjtestøbning og plastformgivning. Det skal opnås via avancerede overfladebelægninger og overfladetekstureringer. Overfladebehandlingerne vil føre til en effektivitets- og levetidsforøgelse af formene samt en betydelig kvalitetsforbedring af de støbte plastemner. Videre forventes den nye løsning at kunne udvide det stabile procesvindue. Det vil gøre det muligt at fremstille hidtil uopnåelige produkter.

Støtte fra Innovationsfonden

Innovationsfonden og den statslige fond SERI fra Schweitz er gået sammen om at finansiere partnerne bag Super-Moulds projektet, hvilket sker under en fælles EUREKA ramme. Innovationsfondens investering geares derved med 50 procent, og projektet får bedre vilkår for at markedsføre den nye teknologi globalt.

Helt konkret støtter innovationsfonden projektet med 13 millioner over de næste 4 år. Med denne investering i ryggen etableres et stærkt konsortium, der integrerer hele produktionskæden. Den rækker fra førende råvareproducenter over fremstilling af avancerede sprøjtestøbningsforme til krævende slutbrugere.

Midlerne betyder, at de nødvendige eksperter kan involveres i forsknings- og udviklingsarbejdet. Disse inkluderer blandt andre folk ved Teknologisk Instituts Tribologicenter, som skal overse produktionen af de avancerede overfladebelægninger.

Læs flere detaljer om projektet her