fremtidens industri

Fremtidens industri og nyskabende produktion

Kom til gratis konference den 18. november, når vi sætter fokus på nyskabende produktion i Danmark. På dagen kan du få et indblik i fremtidens industri, produkter og produktionsformer, når bl.a. BMW fortæller om deres brug af intelligente produkter og processer.

Tilmeld dig her 

Andreas Klugescheid, Vice President Governmental Affairs, i BMW AG vil fortælle om den tyske vision for fremtidens industri, Industri 4.0, hvor intelligente produkter og processer er i stand til at kommunikerer med hinanden – både internt og på tværs af værdikæder.

Fremtidens industri for danske virksomheder

På konferencen kan du desuden høre syv danske virksomheder fortælle om de nyskabende tiltag, de har iværksat via deltagelse i Produktion i Danmark, og hvordan det har styrket deres produktivitet.

Afslutningsvis får du indblik i fremtidens produkter og produktionsformer, når indlægsholdere fortæller om Internet of Things og demonstrerer en innovativ tilgang til fleksibel produktion gennem systemet ”PrintValley” fra Hollandske TNO.

Bag konferencen står ”Produktion i Danmark”, Innovation centre Denmark, München og GTS-nettet.

Fakta

  • Pris: gratis
  • Tid: d. 18. november 2015 kl. 09.30-16
  • Sted: Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup
  • Tilmeldingsfrist: d. 9. november 2015.

Læs mere og tilmeld dig her

Indsatsen ”Produktion i Danmark” medfinansieres af Styrelsen for Forskning og Innovation som led i resultatkontrakter med FORCE Technology og Teknologisk Institut for perioden 2013-15.

For mere information kontakt Jan Harry Hales på jhhs@teknologisk.dk / 7220 2756 eller Peter Tommy Nielsen på ptn@force.dk / 2269 7306