Fremtidens 17 innovationsnetværk er fundet

Fremtidens 17 innovationsnetværk er blevet udvalgt af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. De 17 netværk tildeles tilsammen 190 millioner kroner og skal bidrage til at binde bro mellem den nyeste viden og de danske virksomheders behov.

Fremtidens innovationsnetværk sat til debat

Valget af fremtidens innovationsnetværk sker efter, at interesserede aktører tidligere på året gav udtryk for deres behov og interesser på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside. Det har været med til at præge de endelige valg af og formen på netværkene.

Valgene bygger ud over de forskellige aktørers indspark også på et ønske om, at Danmark i fremtiden skal satse på en række af de brancher, hvor man i forvejen vurderes at indtage en styrkeposition.

De 17 danske innovationsnetværk for perioden 2019-2020 ser ud som følger: 

Netværkene vil over de næste to år bidrage til at der skabes en tættere og mere direkte kontakt mellem virksomheder, GTS-institutter og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Det vil bl.a. ske gennem aktiviteter som videnspredning og kompetenceudvikling, matchmaking, og samarbejdsprojekter.