ressourceeffektiv

Fremtiden skal være mere ressourceeffektiv

Effektiv udnyttelse af ressourcer står centralt på både den miljø-, innovations- og erhvervspolitiske dagsorden. Ikke kun i Danmark, men også globalt. I en nyt notat kan du læse om, hvordan GTS-institutterne samarbejder med danske virksomheder og offentlige aktører om omstilling til en mere ressourceeffektiv og bæredygtig fremtid.

Samarbejdet spænder vidt – både i indhold og i form. De fire eksempler i publikationen fortæller fx, hvordan vindmøllevinger bliver til nye produkter, og hvordan en virksomheds spildevand bliver input i en anden virksomheds produktion.

Omstilling til at være mere ressourceeffektiv er ikke nem

Udviklingen mod en mere ressourceeffektiv fremtid er drevet af stigende priser på råvarer og nødvendigheden af at sikre bæredygtighed. Dermed bliver evnen til at håndtere ressourcer effektivt et afgørende konkurrenceparameter i fremtiden. Men omstillingen til en mere ressourceeffektiv produktion og økonomi er vanskelig. Der er både teknologiske udfordringer og væsentlige forretningsmæssige usikkerheder for den enkelte virksomhed.

Hverken vindmøllevinger, asfalt, vand eller mad må gå til spilde

I notatet har vi samlet fire gode eksempler på, hvordan GTS’erne hjælper virksomheder til at blive mere ressourceeffektive.

  • I Innovationskonsortiet GenVind samarbejder FORCE Technology og Teknologisk Institut med vindmølleindustrien om at genanvende materialer fra vindmøllevinger til helt nye produkter
  • AgroTech rådgiver landets kantiner, hoteller og konferencecentre om, hvordan de kan stoppe det enorme madspild
  • DHI hjælper virksomheder i Kalundborg Symbiosis til at genanvende andre virksomheders spildvand – både til gavn for miljøet og bundlinjen
  • Teknologisk Institut deltager i et nyt projekt, der potentielt kan spare samfundet for 70 mio. kr. om året ved at genanvende gammel asfalt

Læs notatet