Fra forskning til telemedicinsk drift

Aarhus Universitet lancerer i samarbejde med Alexandra Instituttet og Københavns Universitet et nyt forskningsprojekt, der skal strømline overgangen fra telemedicinsk forskning til daglig drift på hospitaler og i kommuner – i samarbejde med borgere og patienter.

Kernen i projektet er en unik samling af såkaldte open source it-værktøjer  og processer, der gør det muligt for tværfaglige forskergrupper at eksperimentere med både sundhedsfaglig behandling, organisering, brugsprocesser og it-støtte. I det nye projekt skal disse værktøjer og processer udvikles, så de også omfatter drift.

Et af formålene med projektet er at gøre det nemmere at skabe sammenhæng med borgernes egne initiativer, ideer og erfaringer med ny teknologi så som smartphones, smartwatches og smart bracelets. Derfor vil projektet også arbejde med eksperimentelle processer for udvikling og test af standarder, der omfatter nye former for data fra borgere. Og projektet vil forske i ”agil drift” af sundheds-it-systemer.

Projektet vil kombinerer forskning i:

  • Nye behandlingsformer
  • Nye typer af it-støtte og organisering
  • Samarbejde med borgere og patienter
  • Eksperimentelt arbejde med standarder
  • Effektiv implementering i drift

Læs mere om projektet og parterne bag her

Læs mere om Alexandra Instituttet her