FoU

FoU investeringer tilbage på niveau før krisen

Ny prognose udarbejdet af Styrelsen for Forskning og Innovation og Teknologisk Institut indikerer, at danske virksomheder forventer at investere mellem 40 og 43 milliarder kroner i forskning og udvikling i 2014. Dermed kan investeringerne nå samme niveau som før den økonomiske krise.

Investeringerne svarer til mellem 2,14 og 2,28 % af Danmarks BNP. I 2009 var erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling på 2,21 % af BNP.

FoU skaber nye produkter og løsninger som hjælper dansk konkurrenceevne

– Det lover godt, at erhvervslivets tilkendegiver en stigende lyst til at investere i forskning og udvikling. Virksomheder, som investerer i forskning og udvikling, skaber nye produkter og løsninger og har derved mulighed for at klare sig bedre i den globale konkurrence. Det er afgørende for vores fremtidige velfærd. Hvis prognosen holder, ser det ud til, at erhvervslivet er ved at lægge krisen bag sig, siger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.

Årsagen til den stigende investering i forskning og udvikling kan ligge i adgangen til kapital. I forhold til tidligere år er der ikke lige så mange virksomheder, der angiver mangel på risikovillig kapital som en barriere for at øge deres investeringer i forskning og udvikling.

Prognosen viser også, at andelen af virksomheder, der enten forventer eller planlægger at flytte opgaver til udlandet, er faldet i perioden 2010-2013 i forhold til perioden før. Prognosen viser endvidere, at:

  • Andelen af virksomheder, der oplever mangel på risikovillig kapital som en barriere for investeringer i forskning og udvikling, er mere end halveret siden 2010.
  • Virksomhederne oplever ikke længere nogen enkelt altoverskyggende barriere for øgede investeringer i forskning, udvikling og innovation. De to væsentligste barrierer for øgede investeringer er ”mangel på risikovillig kapital” (16%) og ”høje danske lønomkostninger” (16%)

Læs hele analysen.