FoU

FoU investeringer betaler sig på bundlinjen

Danske virksomheder, som satser på forskning og udvikling (FoU), har større stigninger i værditilvæksten end øvrige virksomheder. Det er en af konklusionerne i den nye publikation “Innovation og Forskning 2014” fra Danmarks Statistik.

Værditilvæksten i FoU-aktive virksomheder steg med 13 % fra 2009 til 2012, mens de øvrige virksomheder havde en vækst på -1 %.

Industrien er den mest FoU-aktive branche

FoU-aktive virksomheder har i langt højere grad end andre virksomheder været innovative, og i særdeleshed har de hyppigere introduceret nye produkter. Andelen af virksomheder med produktinnovation er 63 % blandt de FoU-aktive, men blot 14 % blandt de øvrige ikke-aktive.

I publikationen kan man også læse, at industrien er den mest aktive branche til at investere i forskning og udvikling. Den står for 56 % af erhvervslivets udgifter til egen FoU, mens erhvervsservice samt information og kommunikation hver står for 13 % af udgifterne.

Jo større en virksomhed, jo mere innovativ

De store virksomheder er i langt højere grad FoU-aktive end de mindre, uanset om det drejer sig om at udføre egen FoU eller at købe FoU-tjenester eller anden knowhow. Blandt virksomheder med 10-49 fuldtidsansatte er 45 % innovative, mens den tilsvarende andel for virksomheder med 50-249 fuldtidsansatte er 52 %. De store virksomheder med mindst 250 fuldtidsansatte er andelen af innovative virksomheder 71 %.

Ekstern FoU er populært

Der er en stigende tendens til, at danske virksomheder vælger at købe sig til FoU frem for selv at stå for aktiviteterne. Udgifterne til købte FoU-tjenester er i 2012 opgjort til 17,6 mia. kr., hvilket er en stigning på 2,6 mia. kr. sammenlignet med 2011, hvor erhvervslivet købte FoU-tjenesteydelser for 15,0 mia. kr.

Generelt konkluderer rapporten, at der er en voksende erkendelse af, at viden i alle dens former spiller en central rolle for samfundsmæssig og økonomisk udvikling, og at innovation er en kerne i den videnbaserede økonomi.

Læs hele publikation hos Danmarks Statistik.