bestyrelse

Forslag til Danmarks Innovationsfonds bestyrelse?

Hvem skal træde ind i bestyrelsen den 1. januar 2015? Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder nu forslag til tre nye medlemmer af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond – fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation.

Danmarks Innovationsfond, som blev etableret 1. april i år, samler de konkurrenceudsatte midler til strategisk og udfordringsdrevet forskning, teknologiudvikling og innovation. Ministeren udpegede en overgangsbestyrelse frem til 1. januar 2015. Formændene for Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation blev udpeget som medlemmer af bestyrelsen frem til 1. januar 2015. Det er disse tre bestyrelsesposter, som der nu skal udpeges afløsere for.

Bestyrelsesmedlemmer søges

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode på indtil tre år. Genudpegning er mulig, indtil et medlem har været udpeget i samlet seks år. Bestyrelsen skal sammensættes således, at den samlet repræsenterer erfaring med:

  • teknologiudvikling og innovation i det private erhvervsliv, herunder i små og mellemstore virksomheder
  • strategisk og udfordringsdrevet forskning, herunder offentligt-privat forsknings- og innovationssamarbejde
  • anvendelse og kommercialisering af forskningsresultater
  • innovations- og forskningsfinansiering, herunder tilførsel af kapital til virksomhedsudvikling
  • internationale aktiviteter om forskning, teknologiudvikling og innovation

Indsend dit forslag

Forslag til nye medlemmer af bestyrelsen skal være Uddannelses- og Forskningsministeriet i hænde senest mandag den 8. september 2014. Dette opslag supplerer de forslag, der kom ind i forbindelse med udpegning af medlemmer til bestyrelsen i april 2014. Læs mere.