Forskningsreserven er fordelt

Forskningsreserven på 555 mio. kr. er netop blevet fordelt. Desværre var der ikke så mange midler at gøre godt med, men GTS glæder sig over, at der var enighed om at prioritere strategiske vækstteknologier. 

Innovationsfonden får tilført 181 mio. kr., og dermed holder de niveauet fra sidste år – hvor de blev kraftigt beskåret. Heraf er 45 mio. kr. afsat til strategiske vækstteknologier, som er områder, GTS tidligere har peget på som væsentlige. Samlet set vil Innovationsfonden i 2017 have 1,25 mia. kr., hvilket er markant under niveauet i 2010, hvor der til de samme områder var 2,1 mia. kr.

Udviklings- og demonstrationsprogrammerne (UDP) får 191 mio. kr. fra puljen.

Få midler i spil

Overordnet set er der i forhold til tidligere få midler i spil, der kan bruges til at sikre, at forskningsbesparelserne i 2015 ikke rammer endnu hårdere. Men i GTS mener vi, at det trods alt er positivt, at aftalen prioriterer penge til Innovationsfonden og udviklings- og demonstrationsprogrammerne på energi- og miljøområdet, der har fokus på at få forskning i kommerciel anvendelse.

– Det er ærgerligt, at der samlet set er så få midler at gøre godt med. Vi glæder os dog over, at der er enighed om at prioritere strategiske vækstteknologier til omstilling til mere avanceret produktion i Danmark. Noget vi i GTS har peget på behovet for, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen og fortsætter:
– Fremover bliver der brug for igen at prioritere midler til forskningsområdet. Både Innovationsfonden og det energiteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (EUDP) har alt for få midler til at løfte den store opgave med at få mere forskningsbaseret viden i anvendelse i dansk erhvevsliv.

Mere information

Læs pressemeddelelsen om aftalen her

Foto: Bioneer