forskningsreserven

Forskning rammes i ny finanslov

Regeringen lægger i deres finanslovsforslag op til markante besparelser på forskningsområdet. Det rammer bl.a. Innovationsfonden. Men er det den rigtige vej at gå? Nej, mener GTS-foreningen.

Forskning er en investering i fremtiden

Danmark skal leve af ny viden og teknologi, som virksomhederne kan gribe til at skabe bedre produkter og processer. Det er en forudsætning for at skabe velfærd, vækst og arbejdspladser. Forskning er med andre ord en nødvendig investering i fremtiden. Derfor er det helt forkert, når regeringen nedprioriterer forskning, mener GTS-foreningen:

”I GTS-foreningen beklager vi, at regeringen i deres forslag til en ny finanslov lægger op til besparelser i forskningsbudgettet. Det bliver bl.a. foreslået, at der skal tages 640 mio. kr. fra Innovationsfonden. Det mener vi, er en forkert vej at gå. Innovationsfonden skal være den muskel, der understøtter, at viden kommer i arbejde i virksomheder. Det er det, Danmark skal leve af. Vi har derfor ikke råd til at spare på de virkemidler, der handler om at få forskning i anvendelse i dansk erhvervsliv”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

Samtidig noterer GTS-foreningen sig med tilfredshed, at bevillingen til institutternes resultatkontrakter fastholdes på stort set samme niveau som tidligere år (320 mio.kr.) og med den vigtige sikring af en tre-årig budgethorisont.

Du kan læse hele regeringens finanslovudspil her 

Du kan kontakt direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen på tlf.: 45162620 eller på mail: rhn@gts-net.dk for mere information.