Forsker fra DHI opfinder ny metode

Den nye metode til simulering af frie overflader er mulig at anvende indenfor en bred vifte af ingeniørfag og vil gøre simuleringsprocesser billigere, mere fleksible og mere præcise.

Computational Fluid Dynamics (CFD) simuleringer bliver stadig oftere brugt indenfor stort set alle ingeniørfag. Det kan blandt andet have stor værdi at kunne lave præcise beregninger af bølgelasterne fra store brydende bølger, når man designer konstruktioner til havs. Det er imidlertid særdeles udfordrende at beregne en fri overflade af for eksempel en brydende bølge på grund af overfladens komplicerede form og bevægelse.

Hør om CFD-simuleringer i DHI Tech Talk

I de sidste 2½ år har DHI-forsker Johan Rønby, DHI’s afdeling for Ports & Offshore Technology, arbejdet på nye, forbedrede computeralgoritmer til simulering af komplekse vandoverflader i projektet ”Breaking the Code of Breaking Waves”. Projektet blev gennemført i tæt samarbejde med lektor Henrik Bredmose fra DTU Vindenergi og professor Hrvoje Jasak fra Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Zagreb.

Her kan du høre Johan Rønby forklare, hvordan DHI anvender CFD-simuleringer indenfor det marine område.

Læs hele artiklen på DHI’s hjemmeside her

Projektstøtte

Projektet “Breaking the Code of Breaking Waves” er støttet af en Sapere Aude Research Talent bevilling fra Det Frie Forskningsråd samt DHI’s Resultatkontrakt med Styrelsen for Forskning og Innovation under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Læs mere om GTS-nettets igangværende resultatkontrakter her