FORSK2025

FORSK2025: Hvad er fremtidens vigtigste forskningsområder?

Offentlige investeringer i strategisk forskning skal løse samfundets udfordringer og skabe vækst og velstand. Uddannelses- og forskningsministeren sætter derfor gang i en proces, der skal danne grundlag for, at de politiske investeringer i strategisk forskning foretages på baggrund af solid viden.

Staten investerer årligt knap en milliard kroner i forskning, som skal bidrage til at løse store danske og globale samfundsudfordringer og ikke mindst skabe vækst, velstand og velfærd i Danmark.

De bedste bud på fremtidens vigtigste forskningstemaer?

Men pengene til forskningen skal bruges mest hensigtsmæssigt. Derfor inviterer uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen nu videninstitutioner, erhvervsliv, organisationer, myndigheder og en lang række øvrige interessenter til at sende deres bedste bud på fremtidens vigtigste forskningstemaer.

Formålet er at lave et nyt katalog, hvori de mest løfterige områder for samfundets investeringer i forskning identificeres.

– Vores investeringer i forskning skal give værdi for hele vores samfund. Derfor skal investeringerne foretages på baggrund af solid viden. Med FORSK2025-kataloget får vi et godt grundlag for at prioritere midlerne, så investeringerne giver største muligt udbytte i form af ny viden, arbejdspladser, vækst og velfærd i hele Danmark, siger Esben Lunde Larsen.

FORSK2025

FORSK2025 – som kataloget hedder – skal anvendes som fagligt grundlag for Folketingets fordeling af midlerne til strategiske forskningsinvesteringer, som årligt forhandles i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.

Det vil samtidig fungere som viden- og inspirationsgrundlag for strategiske overvejelser om forskningsindsatser på eksempelvis videninstitutioner og i forbindelse med den danske deltagelse i internationalt forskningssamarbejde. Læs mere