beton

Form din beton som du vil

Grovskæring i store polystyrenblokke med glødetråde og fræsning af disse med en robot, er lige nu hverdagen for projektleder Thomas Juul Andersen og Ph.D. Johannes Rauff Greisen fra Byggeri og Anlæg på Teknologisk Institut.

De arbejder på højtryk med at skære og fræse de store polystyrenblokke ud, som udgør formene til en 6 meter høj skulpturpavillon, som skal opføres hos forskallingsvirksomheden Paschal-Danmark i Aarhus. Skulpturen, som i daglig tale kaldes ”Fisken”, demonstrerer de nye teknikker, som er udviklet i løbet af projektet og resultaterne åbner for en ny måde at tænke beton ind i byggeriet på.

Fremtidens beton

Drømmen er, at fuldskalaprojektet skal være med til at danne præcedens for fremtidens beton så teknologierne, som er udviklet i projektet, bliver implementeret i byggeriet. Et af de væsentligste omdrejningspunkter i projektet, ud over at udvikle teknologierne, har været at holde omkostningerne nede, så metoderne er realistiske at anvende. Det er lykkedes ved at udvikle en membranteknologi som gør formene genanvendelige.

Læs mere om TailorCrete på Teknologisk Instituts hjemmeside.