Forebyggelse af oversvømmelser

DHI har mange års erfaring i at forebygge oversvømmelser. Deres oversvømmelsesmodeller bliver brugt af kommuner og forsyninger over hele verden. Hospitalerne i Danmark kan også få stor gavn af en bedre indsats mod oversvømmelser i forbindelse med skybrud.

Oversvømmelser kan have livsfarlige konsekvenser

Oversvømmelse på hospitaler medfører risiko for store ødelæggelser og konsekvenserne kan blive katastrofale, hvis livsvigtige servere eller nødstrømsanlæg bliver ramt. Klimaforandringerne vil medføre mere voldsomt vejr og flere oversvømmelser, det vides bare ikke hvor og hvornår det vil ramme. Hospitaler og andre institutioner bør derfor udvikle et beredskab til at tage hånd om kommende oversvømmelser.

DHI’s varslingssystem ser det før det sker

Det forudseende beredskab, som DHI arbejder med, går ud på at kortlægge oversvømmelser, før de sker og opbygge et varslingssystem. Ofte skal der ikke gøres meget for at skabe plads til vandet og håndtere oversvømmelsen. Man kan bl.a. grave kanaler, bygge volde eller investere i nye pumper.

Læs mere hos DHI.