Forebyggelse af oversv?mmelser i byerne langs Limfjorden

DHI har hjulpet Kystdirektoratet til at f? de n?dvendige redskaber til at unders?ge fremtidige problemer med oversv?mmelser i Limfjorden.

Limfjorden er egentlig en flodmunding med to ?bninger, hvoraf den ene er Thybor?n Kanal. De seks byer, som ligger rundt om fjorden vest for L?gst?r har en samlet befolkning p? mere end 60.000 mennesker.

De har tidligere oplevet oversv?mmelser under storme, bl.a. for?rsaget af:

  • Vindstuvninger i Limfjorden
  • Kraftig vandindstr?mning gennem Thybor?n Kanal og ind i Nissum Bredning under voldsom storm og forh?jet vandstand i Nords?en

Gennem de sidste 100 ?r er der konstateret en gradvis for?gelse af tv?rsnitsarealet i Thybor?n Kanal uden, at der er indtr?dt en ligev?gt. Tendensen ventes derfor at fors?tte i fremtiden. DHI unders?gte Thybor?n Kanals betydning for stormflodsniveauerne i den vestlige Limfjord, og kunne p? denne baggrund estimere en fremtidig vandstandsfor?gelse under stormflod, som f?lge af en forsat erosion.

L?s mere p? DHI’s hjemmeside