Forebyggelse af oversvømmelser i byerne langs Limfjorden

DHI har hjulpet Kystdirektoratet til at få de nødvendige redskaber til at undersøge fremtidige problemer med oversvømmelser i Limfjorden.

Limfjorden er egentlig en flodmunding med to åbninger, hvoraf den ene er Thyborøn Kanal. De seks byer, som ligger rundt om fjorden vest for Løgstør har en samlet befolkning på mere end 60.000 mennesker.

De har tidligere oplevet oversvømmelser under storme, bl.a. forårsaget af:

  • Vindstuvninger i Limfjorden
  • Kraftig vandindstrømning gennem Thyborøn Kanal og ind i Nissum Bredning under voldsom storm og forhøjet vandstand i Nordsøen

Gennem de sidste 100 år er der konstateret en gradvis forøgelse af tværsnitsarealet i Thyborøn Kanal uden, at der er indtrådt en ligevægt. Tendensen ventes derfor at forsætte i fremtiden. DHI undersøgte Thyborøn Kanals betydning for stormflodsniveauerne i den vestlige Limfjord, og kunne på denne baggrund estimere en fremtidig vandstandsforøgelse under stormflod, som følge af en forsat erosion.

Læs mere på DHI’s hjemmeside