FORCE Technology deltager på EUROCORR 2013

På EUROCORR 2013 konferencen, som afholdes den 1.- 5. september i Estoril i Portugal, vil FORCE Technology deltage med to oplæg.

Det ene oplæg holdes af Frank Fontenay, som vil give eksempler på hurtige skader på rustfri stålrør som følge af spaltekorrosion. Skaderne opstår typisk mindre end et år efter, at installationen tages i brug, og de kan ikke nødvendigvis tilskrives materialefejl.

Det andet oplæg holdes af Lisbeth Rischel Hilbert, som vil give et overblik over de risici for korrosion og de strategier for korrosionsbeskyttelse, der er i forbindelse med mudderzonen ved havvindmøller. Der lægges specielt vægt på risikoen for dannelse af iltkoncentrationsceller i overgangen mellem iltfattige og iltholdige zoner.

Læs mere på FORCE Technology’s hjemmeside og om EUROCORR 2013.