For få udnytter mulighederne i digitalisering

Digitalisering giver en konkurrencefordel, alligevel udnytter mange danske virksomheder ikke mulighederne i digitalisering. Det viser ny undersøgelse fra Teknologisk Institut. 

I undersøgelsen er 578 direktører for små og mellemstore fremstillingsvirksomheder med produktion i Danmark blevet spurgt om deres brug af digitalisering i produktionsprocessen. Undersøgelsen peger på, at virksomheder, der vurderer sig selv som markedsførende på deres eksportmarkeder, alle i høj grad IT-systemer i mange led af deres produktion.

– Digitalisering er et væsentligt element i virksomhedernes produktivitetsvækst. Forudsætningerne for at udnytte de digitale muligheder er gode, da Danmark internationalt er højt placeret, når det gælder digitalisering og automatisering. Men udviklingen står ikke stille og det er vigtigt, at vi bliver ved med at prioritere disse områder fremadrettet, siger direktør Anne-Lise Høg Lejre, Teknologisk Institut.

Gevinsterne ved digitalisering kan være lavere produktionspris, højere kvalitet, hurtigere levering og kundetilpassede løsninger.

Produktion i Danmark

Undersøgelsen er en del af det nationale projekt Produktion i Danmark. Projektets formål er at styrke dansk produktion ved at demonstrere relevante state of the art teknologier for danske virksomheder. Teknologisk Institut og FORCE Technology er med i projektet, som er finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Læs mere her

Du kan læse mere om undersøgelsen og hente den her på Teknologisk Instituts hjemmeside

Foto: Teknologisk Institut