christianboersting AgroTech

Førende husdyrfaglig profil ansat hos AgroTech

Christian Børsting tiltræder som seniorkonsulent og teamleder for husdyrteam hos AgroTech den 1. maj. Christian er ekspert i moderne kvægproduktion.

Christian Børsting har siden 2002 været ansat som centerleder på Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC) og forud for det haft en lang karriere som seniorforsker i husdyrbrug ved Aarhus Universitet. Christian er uddannet agronom og har en Ph.d. fra Den Kgl. Vet.- og Landbohøjskole (KVL). Christian vil få ansvaret for at videreudvikle AgroTechs forretningsområde indenfor husdyr.

Ser frem til arbejdet hos AgroTech

”Jeg ser frem til at udnytte min erfaring og mit store netværk indenfor forskning, innovation og husdyrproduktion hos AgroTech. AgroTech arbejder aktivt med udvikling af nye teknologier og produkter til husdyrbruget, bæredygtighed og nye koncepter indenfor fødevareinnovation og miljøteknologi. Det er alt sammen områder, jeg ser frem til at arbejde med. Der er et stort potentiale i at koble husdyrviden til miljøområdet og til fødevareinnovation, og der står AgroTech stærkt med kompetencer indenfor alle områderne” siger Christian Børsting.

Læs mere.