foder

Foderspild hos slagtesvin

AgroTech udvikler i samarbejde med Eurofins Steins Laboratorier og Videncenter for Svineproduktion et nyt rådgivningskoncept, der skal medvirke til bedre foderudnyttelse.

Fra foder til gylle

Indtil videre har det blot været muligt at måle foderspild på forsøgsbasis og det har været en forholdsvis kompliceret metode. I projektet afprøves og videreudvikles en patentanmeldt metode, der er udviklet af AgroTech. Metoden, FoderspildsMonitor, måler foderspildet ved at sammenligne analyser af foderet med analyser af gyllen. I første omgang afprøves systemet hos Forsøgsstation Grønhøj, og herefter skal systemet dokumenteres hos ca. 20 slagtesvinebesætninger med konstateret lav fodereffektivitet.

Både til gavn for miljøet og pengepungen

Projektets resultat bliver et samlet og dokumenteret system til effektiv bestemmelse og reduktion af foderspild i svineproduktion. Projektet vil gøre det muligt at dokumentere og nedbringe miljøpåvirkningen fra udledningen af næringsstoffer fra foderrester i gyllesystemer. Udover en positiv effekt på klima og det omgivende miljø vil projektet reducere udgifterne til foder, hvorved det gøres økonomisk attraktivt at opnå en gevinst for klima og miljø.

Læs mere om hvordan AgroTech vil sikre resultat med projektet vha. 3 hovedaktiviteter.