EU Innovation Scoreboard

Flot anden plads til et innovativt Danmark

I dag udkom EU Innovation Scoreboard, hvori Danmark får en flot anden plads og derfor er en ”Innovation Leader” ligesom Sverige, Tyskland og Finland.

Danmark klarer sig godt i flere kategorier, men vi er bedre end resten af EU i kategorierne “Open, excellent and effective research systems” og “Linkages and entrepreneurship”.  Den førstnævnte kategori betyder, at det danske innovationssystem er åbent for internationale samarbejder, at forskere har gode internationale netværk og at kvaliteten af forskningsresultater er høj. “Linkages and entrepreneurship” betyder, at de danske SMV’er har stærke innovative kompetencer, da de kombinerer egne innovationsaktiviteter med andre virksomheders og organisationers innovationsaktiviteter.

Faldende vækst for videnspredning for SMV’er

I EU Innovation Scoreboard får Danmark dog kritik for faldende vækst i ikke-teknologisk innovation (fx marketing) hos SMV’erne. Det mest slående er en tilbagegang på 4 %, når det kommer til videnspredning mellem SMV’er og offentlige forskningsinstitutter og fra SMV til SMV.

“Vi er meget glade for den gode placering som Danmark har fået i EU Innovation Scoreboard ” udtaler Ragnar Heldt Nielsen, direktør hos GTS.
”Der er som altid plads til forbedring og især på SMV området, hvilket EU også selv påpeger. Hos GTS ser vi frem til, at udfoldelsen af innovationsstrategien kan være med til at give de danske SMV’er det sidste løft,” siger Ragnar Heldt Nielsen.