Flere ingeniørstuderende – men stadig udsigt til ingeniørmangel

Optaget til ingeniøruddannelserne sætter endnu en gang rekord. I år er det samlede optag af ingeniører steget med 7 % i forhold til sidste års optag – til sammenligning er det samlede optag på alle videregående uddannelser steget med 2 %.

Stigningen vækker glæde i Engineer the future, der repræsenterer 47 partnere fra uddannelsesverdenen, interesseorganisationer og et bredt udsnit af danske virksomheder. Alliancen har det sidste år kørt flere kampagner, der bl.a. har øget befolkningens og unge uddannelsessøgendes positive holdning til ingeniørfaget og fået besøgstallet til åbent hus arrangementer på ingeniørstudierne op med 20-30 %.

Trods det øgede optag på ingeniøruddannelserne er den hjemlige mangel på ingeniører og cand.scient.er fortsat en trussel mod vækst og velstand. En prognose fra Engineer the future fra maj i år forudser massiv ingeniørmangel på 13.500 ingeniører og scient.’er om 10 år på trods af dette års store optag.

Stadig brug for flere ingeniørstuderende

Prognosen viser også, at hvis ingeniørmanglen alene skal løses ved øget optag, så skal der markant flere ind på ingeniør- og cand.scient-uddannelserne. Årets rekordhøje optag er altså et skridt i den rigtige retning, men ikke nok til at løse den udfordring. Derfor skal indsatsen for at sikre fødekæden af ingeniører speedes yderligere op.

”Det er glædeligt, at flere unge vil læse til ingeniør, men vi kan stadig ikke imødekomme virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft i fremtiden. For få dimitterer fra ungdomsuddannelserne med matematik og fysik på de rette niveauer. Og for få af dem, der har de rette niveauer, vælger at søge ind på en ingeniøruddannelse,” siger Conni Simonsen.

For at rette op på den manglende søgning til ingeniørfaget, har Engineer the future indtil videre samlet 47 virksomheder, uddannelsessteder og interesseorganisationer, om at motivere flere unge til at læse teknologiske fag.

Næste skridt er, at alliancen sætter fokus på at få ingeniørens arbejdsmetode ind i grundskolen og derigennem øger interessen og forståelsen for teknologi og naturvidenskab, så flere unge vælger denne vej.

GTS-nettet er en del af Engineer the future.

Læs mere om Engineer the Future her