Fiskeskind skal omdannes til gelatine og sunde snacks

Som led i et nyt projekt skal Teknologisk Institut være med til at forvandle fiskeskind så det kan bruges til mere end blot dyrefoder. Der er blandt andet fokus på at skabe sunde snacks og fiskegelatine til forskellige formål.

Fiskeskind er i dag et biprodukt fra fiskeindustrien, som ikke udnyttes optimalt. Blandt koldtvandsfisk som eksempelvis torsk, er der ligefrem tale om at op imod 40 % af fangsten ender som restprodukter i form af foder eller lignende. Derfor vil et nyt projekt forvandle fiskeskind til højværdiingredienser såsom fiskegelatine og sunde snacks som fiskechips – produkter, som i dag ikke produceres i Danmark. En længere række af industripartnere er gået sammen i projektet, hvor Teknologisk Institut og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) indgår som videnspartnere.

–  Når der i dag ikke er produktion af fiskegelatine eller fiskechips i Danmark, skal der tilføres ny viden til virksomhederne i forhold til nye processeringstrin. Vi har længe haft fokus på udnyttelsen af sidestrømme sammen med den danske fiskeri- og fødevareindustri. Vi ser frem til at gøre denne erfaring gældende også i dette fiskeskindsprojekt og bidrage til realiseringen af det forretningsmæssige potentiale – så er spildprodukt kan blive til et højværdiprodukt, siger seniorkonsulent Karin Loft Eybye, Teknologisk Institut.

Fra viden til nye kvalitetsprodukter

Danish Fish Protein er én af virksomhedspartnerne som indgår i projektet. De arbejder allerede i dag med fiskeskind som en råvare, men hos virksomheden ser man store muligheder i at kunne omdanne råvaren til gelatine.

– Vi har en strategi om at udvikle vidensbaserede produkter af høj kvalitet. Via dette projekt forventer vi at få udviklet en proces og råvarer til 1-2 applikationer. DTU byder ind med den forskningsmæssige baggrund om karakteriseringen, mens Teknologisk Institut bidrager med applikationsudviklingen. På den måde forventer jeg, at der skabes stor, konkret værdi i projektet, udtaler Greta Jakobsen, Direktør ved Danish Fish Protein.

Udvinding og tests

Udover fødevarer forventer Danish Fish Protein et potentiale indenfor mikroindkapsling og hudplejeprodukter.

I projektet muliggøres dette ved at udvinde fiskegelatine fra fiskeskindene og afprøve prototypernes funktionelle egenskaber til mikroindkapsling af olie samt i udvalgte hudplejeserier med de deltagende virksomheder. I forhold til fiskechips foretages der test og pilotproduktion og forskellige smagsvariationer vil blive testet med forbrugere. På baggrund af disse afprøvninger kan virksomhederne starte en reel produktion med minimeret risiko og investering.

Teknologisk Institut er i den sammenhæng med i projektet for at bidrage med kompetencer inden for udvikling af produktionsmetoder, faciliteter til test og kvalitetsvurdering af prototyper, foruden GTS-instituttets dybdegående kendskab til fysisk og kemisk karakterisering.

Om projektet

Projektet er støttet fra Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet og løber fra 01.02.18 – 01.02.21.

Ud over Teknologisk Institut, DTU og Danish Fish Protein (Hoejmark Group A/S) tæller projektpartnerne også Eurofish International Organisation, Pandalus A/S, P. Taabbel & Co. A/S, og Bioceval A/S.

Du kan læse mere om projektet i denne pressemeddelelse

Foto: EuroFish International Organisation