ESOF ESOF2014

Find GTS på ESOF2014

I år afholdes ESOF2014 den 21.-26. juni i København. ESOF er Europas største tværgående videnskabs- og videnskabspolitiske konference og du vil kunne finde GTS på programmet.

ESOF er Europas største tværgående videnskabs- og videnskabspolitiske konference. Den afholdes hvert andet år i skiftende europæiske storbyer og Uddannelses- og Forskningsministerium har vundet værtskabet for ESOF2014 i Danmark.

Brobygning bro mellem videnskab og samfund

ESOF er i dag den vigtigste europæiske konference for præsentation og kommunikation af ny forskning, og for diskussion om forskning, teknologi og innovation. ESOF samler folk fra hele Europa i forskellige europæiske storbyer. Målsætningen for det danske værtsskab er at understøtte brobygning mellem videnskab og samfund, mellem de forskellige discipliner; mellem den private og offentlige sektor, mellem videnskab og medier, og mellem Europa og resten af verden.

Hold øje med GTS i ESOF2014 programmet

ESOF er en åben platform, hvor organisationer, det videnskabelige samfund, politikere og virksomheder kan mødes og debattere forskningsrelaterede emner på tværs af fag- og sektorgrænser. I løbet af de seks dage vil du også kunne møde GTS-nettets ni institutter, som vil have spændende og sjove aktiviteter for folk i alle aldre.

Læs mere.