DHI

Filtreringsteknologi til rensning af regnvand

DHI har i samarbejde med Krüger og Nordvand testet og vurderet effektiviteten to filtreringsteknologier til brug ved lokal rensning af regnvand.

Størstedelen af regnvandet i Københavnsområdet bliver udledt til kombinerede kloaksystemer. Det giver hyppigt anledning til overbelastning i de kommunale renseanlæg, hvilket fører til mindre effektivitet i renseanlæggene. I de senere har der været hyppigere og mere intens regn, hvilket yderligere har forværret problemerne.

Det er af afgørende betydning at få tilpasset den danske håndering af byerne regnvand, så der tages højde for disse ændringer. Derfor har DHI som en del af et udviklingsprojekt sammen med Krüger og Nordvand testet to filtreringsteknologier: Flexible Fibre Filter Module (3FM) og Hydrotech Disc Filter (uden brug af kemikalier) med følgende resultater, når der ikke blev brugt fældningskemikalier:

3FM systemet:

• opnåede en renseeffektivitet på 50-70 % for suspenderet stof (TSS), hvilket svarer til en udløbskoncentration på 5-10 mg TSS pr. liter
• opnåede en renseeffektivitet på mindre end 20 % for total-P (TP) og COD
• reducerede indholdet af kobber (total) og zink (total) med mere end 60 %

Læs hele nyheden på DHI’s hjemmeside