Fem innovationspræmier uddeles snart

Igennem en årrække har danske virksomheder modtaget tilskud til udvikling af nye innovative ideer. For at sætte fokus på det og fejre de bedste eksempler på innovation, afholder Rådet for Teknologi og Innovation konferencen InnovationSTORM. Der vil her blive uddelt fem innovationspræmier – og du er inviteret med!

Fejringen af Danmarks innovationer og uddelingen af de mange præmier foregår ved et stort og festligt arrangement i Grev Moltkes Palæ d. 25. september 2013 kl. 12.30 – 17.00.

Til InnovationSTORM 2013 vil H.K.H. Prinsesse Marie og Minister Morten Østergaard uddele innovationspræmierne, mens panelet vil være til stede og redegøre for præmiernes fordeling. Imellem en række festlige og sjove indslag vil det være muligt at høre om nye måder at tænke innovation på og stille spørgsmål til nogle af de politikere, der til daglig beskæftiger sig med Danmarks innovationsevne.

Baggrund for InnovationSTORM

Rådet for Teknologi og Innovation har på vegne af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser gennem en årrække ydet tilskud til private virksomheder, der ønsker vækst gennem innovation, forskning og udvikling. For at sætte fokus på det har Rådet for Teknologi og Innovation valgt at uddele 4 præmier á 100.000 kr. og en præmie á 200.000 kr. til særligt gode innovationer i Danmark.
Virksomheder inden for alle brancher og i alle størrelser har budt ind med de særlige innovationer, de har udviklet.

Tilmeld dig og læs mere på FIVUs hjemmeside.