Evaluering af samarbejde mellem universiteterne og erhvervslivet

“Vidensamarbejde under lup” er en ny evaluering af universiteternes erhvervssamarbejde og teknologioverførsel. Styrelsen for Forskning og Innovation står bag evalueringen, der er bestilt af Folketinget som led i den politiske aftale om Danmarks Innovationsfond fra oktober 2013.

  • Hvilke barrierer er der for samarbejdet mellem forskere og erhvervsfolk?
  • Hvad kan vi lære af gode eksempler fra ind- og udland?
  • Hvordan kan man fremme universiteternes kontakt til erhvervslivet og overførsel af ny viden fra forskningen?

Disse spørgsmål er behandlet i evalueringen af universiteternes erhvervssamarbejde og teknologioverførsel.

Læs mere og hent evalueringen