ESOF ESOF2014

Europæisk begivenhed, ESOF, holdes i København

Den europæiske “videnskabsfestival” – ESOF 2014 – bliver afholdt i København i juni 2014. Carlsberg grunden danner ramme om begivenheden, hvor videnskab og forskning bliver sat på dagsorden. Temaet er “Science Building Bridges”.

ESOF står for Euroscience Open Forum og blev første gang afholdt i Stockholm i 2004, og har siden været afholdt hvert andet år – sidst i Dublin 2012.

Formålet er at skabe opmærksomhed om europæisk forskning. ESOF har udviklet sig til en vigtig platform, hvor centrale interessenter fra EU, politiske beslutningstagere, forskere, store virksomheder m.m. vil være til stede.

Konferencen løber over fem dage og er delt op i en konferencedel og en offentlig del kaldet Science in the city. Science in the city er åben for offentligheden, og der vil her være mulighed for at opleve ny forskning og teknologi under sjove og uformelle rammer.

Det er Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, der er arrangør for ESOF 2014.

Der er allerede nu åbent for registrering til dele af konferenceprogrammet og til at byde ind med aktiviteter i Science in the city.

Læs mere.