EU-INFORMATION stiller skarpt på Horizon 2020

Det nye nummer af EU-INFORMATION, som EuroCenter udgiver, stiller skarpt på Horizon 2020.

Horizon 2020 stiller ca. 525 mia. kr. til rådighed og er det hidtil største og mest ambitiøse program i EU. Programmet er opdelt i tre søjler:

  1. Videnskab i verdensklasse støtter grundforskning, giver de dygtige forskere en tydelig karrierevej, understøtter nye forskningsretninger og etableringen af nye forskningsinfrastrukturer i verdensklasse
  2. Industrielt lederskab støtter forskning i en række industriteknologier og aktiviteter tættere på markedet og stiller risikovillig kapital til rådighed for virksomheder
  3. Samfundsmæssige udfordringer støtter forskning og innovation inden for syv væsentlige områder f.eks. sundhed for en aldrende befolkning, klimaforandringer og øget pres på samfundet udefra

I magasinet kan du også læse om finansieringsmulighederne i det nye forsknings- og innovationsprogram, hvem du skal kontakte for at få den rette hjælp og hvordan du søger til den første ansøgningsrunde, som åbner den 11. december.

Læs og hent magasinet EU-INFORMATION gratis.