EU-DK Support

Har du en god og innovativ idé? Og vil du gerne vide, hvilke muligheder der er for at realisere den med hjælp fra EU-midler? Så er der hjælp at hente i det nye rådgivningsnetværk EU-DK Support.

EU-DK Support er et rådgivningsnetværk, der bygger på eksisterende services fra det offentlige rådgivnings-, forskerstøtte- og erhvervsfremmesystem, og som skal sikre sammenhæng mellem de forskellige rådgivningsydelser. Rådgivningsnetværket blev lanceret som et initiativ under regeringens innovationsstrategi ”Danmark – løsningernes land” i december 2012. GTS inovationsagenterne er en del af rådgivningsnetværket.

Formålet med EU-DK Support er at understøtte den danske deltagelse i EU-programmer ved at bidrage til, at virksomheder, forskere og relevante offentlige organisationer udnytter mulighederne for EU-finansiering inden for forskning, innovation, erhvervsudvikling og iværksætteri.

Samarbejdet skal sikre:

  • at danske forskere, virksomheder og øvrige brugergrupper får velkvalificeret, effektiv og rettidig hjælp og rådgivning i deres EU-arbejde
  • at danske forskere, videninstitutioner og virksomheder får overblik over mulige EU-finansieringskilder, og hvem de kan kontakte for at få hjælp.

”No wrong door”

Det bærende princip i EU-DK Support er ”no wrong door”. Det skal signalere, at uanset hvilken netværkspartner, man kontakter, så er det muligt at opnå kvalificeret, effektiv og rettidig hjælp og rådgivning i sit forsknings- og udviklingsarbejde samt overblik over mulige EU-finansieringskilder.

Disse programmer er omfattet af EU-DK Support:

Horizon 2020

EU’s nye program for forskning og innovation med ca. 70 mia. euro i puljen. Programmet er opdelt i tre søjler: Videnskabelig topkvalitet, Industrielt lederskab og Samfundsmæssige udfordringer

COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs)

Programmet henvender sig til iværksættere, SMV’er og erhvervsfremmeorganisationer. COSME har et budget på 2,3 mia. euro.

Connecting Europe Facility

CEF understøtter målrettede investeringer i infrastruktur i Europa inden for transport, energi og bredbånd & digital service. Programmet forventes at få et samlet budget på omkring 30 mia. euro.

Et Kreativt Europa

Programmet yder med et budget på 1,46 mia. euro støtte til iværksætteri, udvikling, uddannelse, distribution og markedsføring af europæiske medieproduktioner.

Strukturfondene

Strukturfondene er finansieret af EU og nationale midler i fællesskab og støtter regionale udviklingsprogrammer og – projekter. I Danmark støttes regional konkurrenceevne og – beskæftigelse samt Europæisk territorialt samarbejde.

Få mere information her