Danmarks Innovationsfond

Etablering af Danmarks Innovationsfond

Danmarks Innovationsfond er nu blevet etableret og samler bevillinger og programmer fra Højteknologifonden, Det Strategiske Forskningsråd og dele af Rådet for Teknologi og Innovation ét sted.

I alt samles over 2000 igangværende bevillinger under den nye Innovationsfond. Overgangen til Danmarks Innovationsfond får ingen praktisk betydning for igangværende bevillinger, som fortsætter uændret.

Hjemmeside for Danmarks Innovationsfond er i luften

Danmarks Innovationsfond kan findes på en ny hjemmeside. Det er muligt at blive orienteret løbende om alle de nye ting, som kommer til at ske, hvis man tilmelder sig Innovationsfondens nyhedsbrev.

GTS-nettet i Danmarks Innovationsfond

På hjemmesiden kan du også læse om GTS-nettet og hvordan de ni GTS-institutter kan hjælpe din virksomhed. Det kan bl.a. ske via et Innovationskorsortium eller en videnskupon, som netop er blevet vurderet som en succes.