Erhvervspartnerskab vil?fremme brug af data og robotter

Et nyt partnerskab og en pulje med 42 mio. skal fremme avanceret produktionsteknologi i de sm? og mellemstore virksomheder. GTS-institutterne er en del af partnerskabet.


Et nyt erhvervspartnerskab tr?kker nu i arbejdst?jet for at fremme en teknologisk og digital omstilling i de sm?- og mellemstore produktionsvirksomheder. Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion skal over de n?ste fire ?r formidle viden og udm?nte 42 mio. kr. til fremme af ny teknologi i danske produktionsvirksomheder.

– ?I regeringens strategiske arbejde for et Danmark i V?kst er det en topprioritet at sikre, at Danmark kommer med p? b?lgen om Industrialisering 4.0, hvor brugen af data, robotter og avanceret teknologi flyder sammen. Nu g?r vi helt konkret ind og underst?tter produktionsvirksomhedernes omstilling til avanceret produktion ved brug af ny automatiserings- og digitaliseringsteknologi?, siger?Erhvervs- og v?kstminister Troels Lund Poulsen.

SMV’er er bagud med digitalisering

En unders?gelse fra Erhvervs- og V?kstministeriet viser, at mange SMV?er endnu ikke har en automatiseret produktion, og at de ikke benytter digitalisering eller teknologi i samme grad som de store virksomheder,

Det p? trods af, at virksomheder med en automatiseret, digital produktion typisk kan producere flere varer med f?rre fejl, hurtigere og billigere, hvilket ?ger produktiviteten og styrker konkurrenceevnen.

Det nye partnerskab skal ud over at formidle viden om de muligheder, der ligger i omstillingen til avanceret produktion, ogs? give direkte ?konomisk tilskud til danske sm? og mellemstore produktionsvirksomheder.

Tilskuddet til den enkelte virksomhed vil have to form?l:

  • At afd?kke de potentialer der er i virksomheden ved anvendelsen af ny automatiserings- og digitaliseringsteknologi.
  • At underst?tte implementeringen af ny teknologi i de af virksomhederne, der har det st?rste automatiserings-/digitalisering-potentiale og viljen til at anvende ny teknologi.

GTS-foreningen?gl?der sig over at v?re en del af?det nye erhvervspartnerskab:

– “Form?let med erhvervspartnerskabet er at ?bne d?ren ind til nye digitale teknologier for de mange danske virksomheder, som fortsat er usikre p?, hvordan de skal gribe de nye muligheder an. Virksomhederne kan?f? konkret viden og praktisk vejledning om, hvordan automatiserings- og digitaliseringsteknologi kan styrke deres forretningsmodel. Det vil g?re det mere overskueligt at implementere teknologierne i virksomheden. Omstillingen vil betyde, at danske virksomheder bliver mere globalt konkurrencedygtige. Der er derfor tale om et st?rkt initiativ, som vi er glade for at v?re en del af”, siger direkt?r i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

Erhvervspartnerskabet best?r af:

DI Industrisamarbejdet/DI Digital, Landbrug & F?devarer, Dansk Erhverv/IT Branchen, Dansk Metal, IDA Ingeni?rforeningen, GTS-Foreningen, H?ndv?rksr?det samt Erhvervsstyrelsen (formand).

Med etableringen af erhvervspartnerskabet for avanceret produktion f?lges op p? den politiske aftale om v?kst og udvikling i hele Danmark fra februar 2016.

L?s hele pressemeddelelsen her

L?s mere om partnerskabet her?