Erhvervspartnerskab vil fremme brug af data og robotter

Et nyt partnerskab og en pulje med 42 mio. skal fremme avanceret produktionsteknologi i de små og mellemstore virksomheder. GTS-institutterne er en del af partnerskabet.


Et nyt erhvervspartnerskab trækker nu i arbejdstøjet for at fremme en teknologisk og digital omstilling i de små- og mellemstore produktionsvirksomheder. Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion skal over de næste fire år formidle viden og udmønte 42 mio. kr. til fremme af ny teknologi i danske produktionsvirksomheder.

– ”I regeringens strategiske arbejde for et Danmark i Vækst er det en topprioritet at sikre, at Danmark kommer med på bølgen om Industrialisering 4.0, hvor brugen af data, robotter og avanceret teknologi flyder sammen. Nu går vi helt konkret ind og understøtter produktionsvirksomhedernes omstilling til avanceret produktion ved brug af ny automatiserings- og digitaliseringsteknologi”, siger Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

SMV’er er bagud med digitalisering

En undersøgelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet viser, at mange SMV’er endnu ikke har en automatiseret produktion, og at de ikke benytter digitalisering eller teknologi i samme grad som de store virksomheder,

Det på trods af, at virksomheder med en automatiseret, digital produktion typisk kan producere flere varer med færre fejl, hurtigere og billigere, hvilket øger produktiviteten og styrker konkurrenceevnen.

Det nye partnerskab skal ud over at formidle viden om de muligheder, der ligger i omstillingen til avanceret produktion, også give direkte økonomisk tilskud til danske små og mellemstore produktionsvirksomheder.

Tilskuddet til den enkelte virksomhed vil have to formål:

  • At afdække de potentialer der er i virksomheden ved anvendelsen af ny automatiserings- og digitaliseringsteknologi.
  • At understøtte implementeringen af ny teknologi i de af virksomhederne, der har det største automatiserings-/digitalisering-potentiale og viljen til at anvende ny teknologi.

GTS-foreningen glæder sig over at være en del af det nye erhvervspartnerskab:

– “Formålet med erhvervspartnerskabet er at åbne døren ind til nye digitale teknologier for de mange danske virksomheder, som fortsat er usikre på, hvordan de skal gribe de nye muligheder an. Virksomhederne kan få konkret viden og praktisk vejledning om, hvordan automatiserings- og digitaliseringsteknologi kan styrke deres forretningsmodel. Det vil gøre det mere overskueligt at implementere teknologierne i virksomheden. Omstillingen vil betyde, at danske virksomheder bliver mere globalt konkurrencedygtige. Der er derfor tale om et stærkt initiativ, som vi er glade for at være en del af”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

Erhvervspartnerskabet består af:

DI Industrisamarbejdet/DI Digital, Landbrug & Fødevarer, Dansk Erhverv/IT Branchen, Dansk Metal, IDA Ingeniørforeningen, GTS-Foreningen, Håndværksrådet samt Erhvervsstyrelsen (formand).

Med etableringen af erhvervspartnerskabet for avanceret produktion følges op på den politiske aftale om vækst og udvikling i hele Danmark fra februar 2016.

Læs hele pressemeddelelsen her

Læs mere om partnerskabet her