investeringer

Erhvervslivets investeringer i FoU holder niveau

Erhvervslivets investeringer i FoU, forskning og udvikling, steg en smule i 2013. Det samme gælder andelen af innovative virksomheder. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Erhvervslivets investeringer i FoU steg fra 37 mia. kr. i 2012 til 37,3 mia. kr. i 2013. Det svarer til 1,98 % af BNP, hvilket er det samme niveau som i 2011 og 2012.

Innovative virksomheder

Der ses også en mindre fremgang i andelen af innovative virksomheder. 45,8 % af de danske virksomheder var innovative i perioden 2011-2013. Det er en lille stigning i forhold til perioden 2010-2012, hvor andelen af innovative virksomheder var 45,5 %. En virksomhed er innovativ, hvis den har indført nye eller væsentligt forbedrede produkter, produktionsprocesser, organisatoriske tiltag eller markedsføringstiltag.

Intern og ekstern FoU

Foruden det FoU-arbejde, der udføres internt i virksomhederne, er en anden vigtig kilde til ny viden i erhvervslivet de FoU-ydelser, som virksomhederne får udført eksternt bl.a. i et GTS-institut. I 2013 er købt FoU opgjort til 17,1 mia. kr., og heraf var 12,5 mia. kr. (73 %) købt af udenlandske leverandører, mens de resterende 4,7 mia. kr. (27 %) kom fra Danmark.

Læs mere på Uddannelses – og Forskningsministeriet

Læs om FoU fordelt på brancher på Danmarks Statistiks hjemmeside

Læs mere om opgørelsen på Danmarks Statistiks hjemmeside