EMC-direktiv

Er du klar til det nye EMC-direktiv i 2016?

Af Nanna Bastved

Interessen for EU’s nye EMC-direktiv og dens implikationer er stor. Der er bl.a. sket en tilpasning af reglerne for fabrikanter, importører og lignende.

Hvad angår de tekniske krav siger Sven Lundbech fra Erhvervsstyrelsen:

– Der er ingen indholdsmæssige ændringer i de væsentlige krav, dvs. de produkter du sætter på markedet må hverken forstyrre med eller blive forstyrret af radiointerferens. Til gengæld er der sket en tilpasning af reglerne for fabrikanter, importører, distributører, bemyndigede organer og tilsyn, så det nu fremgår klarere, hvilke forpligtelser, de har.

Krav om mærkat og risikostyring

I praksis betyder det nye EMC-direktiv, at producenterne ikke behøver at foretage nye EMC-test af deres eksisterende produkter. Til gengæld bliver virksomhederne mødt med et krav fra den øvrige lovramme, New Legislative Framework (NLF), om procedurer for risikostyring med risikoanalyse og handlingsplan. Det kommer til at få betydning for opfyldelse af Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU, men det er en anden sag.

Sven Lundbech fremhæver et andet nyt krav som angår den praktiske udførelse:

– Det nye EMC-direktiv stiller krav om, at udstyret bærer en synlig og læsbar mærkat med fabrikantens navn og adresse af hensyn til sporbarheden ved eventuelle produktfejl. En ting virksomhederne skal leve op til allerede per 20. april 2016.

EMC Klubben

Den 2. juni 2015 holdt EMC Klubben møde om det nye EMC-direktiv. Ud over de EMC-faglige møder afholder EMC Klubben flere uddannelse- og testarrangementer for medlemsvirksomhederne. Det er gratis at deltage i første møde, inden man melder sig ind i EMC Klubben. Læs mere om EMC Klubben.

Vil du læse videre om det nye EMC-direktiv?

Det nye EMC-direktiv er en del af “The New Legislative Framework”, som bl.a. omfatter: EMC, LVD, ATEX, MID, ROHS II, PED, RED (R&TTE). Kun i de to sidstnævnte er der ændringer i de væsentlige tekniske krav.

Vigtige implementeringsfrister:

  • Det nye EMC-direktiv 2014/30/EU træder i kraft den 20. april 2016 sammen med ni andre opdaterede direktiver, herunder LVD 2014/35/EU.
  • Det nye RED-direktiv (som erstatter R&TTE-direktivet) træder i kraft d. 13. juni 2016 med 1 års yderligere frist for eksisterende markedsførte radioer, der allerede opfylder R&TTE direktiv 1999/5/EC, såfremt radioerne ikke ændres i perioden.
    EU-direktivet er juridisk set ikke dansk lov, før direktivet er blevet implementeret i den danske lovgivning.

Hold dig opdateret om EU-direktiverne.

Dansk Standard holder seminar om de nye EU-krav.