EPD Danmark skal hjælpe byggebranchen

Den nye organisation, EDP, skal vejlede om miljøvaredeklarationer, som skal optimere produktion og konkurrence ud fra bæredygtige og miljømæssige hensyn.

Fordele med EPD

Flere og flere byggevareproducenter er begyndt at se fordelene i at skilte med miljøforholdene omkring fremstillingen, brugen og bortskaffelsen af deres produkter. EPD Danmark, som lanceres den 7. oktober, skal hjælpe byggebranchen med deklarationer med troværdig og verificerbar miljøinformation, som er iht. de internationale gældende EU regler og standarder.

Helhedstankegang i EPD

En EPD er en sammenfatning af informationer om ressourceforbruget og de miljøpåvirkninger der er forbundet med produktion, anvendelse og bortskaffelse af varen.
Der er en helhedstankegang i EPD, da det ikke blot giver indsigt i et produkts miljøegenskaber, men også gør det muligt at sammenligne produkter.

EPD er fremtiden

Der er en tendens som peger på at flere bygherrer vil foretrække EPD mærkede produkter. Deklarationen vil også blive en ny og spændende mulighed for virksomheder til at analysere og optimere deres produktion, samt udvikle nye produkter ud fra bæredygtige og miljømæssige hensyn.