år

Endnu et tilfredsstillende år for Teknologisk Institut

Årsberetningen 2014 for Teknologisk Institut er netop udkommet og den viser, at de havde en omsætning på 1.085,6 mio. kr. i 2014, hvilket er på niveau med 2013. Resultatet blev et overskud på 31,3 mio. kr.

I løbet af året har flere end 8600 danske virksomheder brugt Teknologisk Instituts kompetencer inden for forskning og rådgivning, og både overskuddet samt interaktionen med de mange virksomheder glæder adm. direktør Søren Stjernqvist:

“Teknologisk Institut arbejder for at sikre, at de danske virksomheder har den nyeste viden og teknologi til rådighed, så deres konkurrenceevne er optimeret. Med vores dygtige medarbejdere og en sund økonomi kan vi fortsat sikre, at virksomhederne har adgang til udstyr og viden, som, kombineret med deres egne ressourcer, kan bringe nye produkter og ideer til verden. Og det er netop dér, når vi i fællesskab bliver innovative, at det for alvor gør en forskel for det danske erhvervsliv og dermed det danske samfund”

Derudover er det centralt, at de danske virksomheder styrker deres konkurrencedygtighed i forhold til at levere ind i de globale værdikæder, som præger det internationale marked i dag, understreger Søren Stjernqvist.

Styrke de danske virksomheder på det globale marked

En stigende international omsætning er et af Teknologisk Instituts succeskriterier: Med de internationale kunder og samarbejdspartnere kommer nemlig den viden og det netværk, der kan styrke de danske virksomheder på det globale marked. Derfor er det tilfredsstillende, at den samlede internationale omsætning i 2014 nåede 340,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 2%. GTS-instituttet samarbejdede i 2014 med 50 danske virksomheder i de store forskningsprogrammer under EU, hvilket også er et væsentligt bidrag til at øge danske virksomheders adgang til viden i verdensklasse.

Men den grundlæggende forudsætning for danske virksomheders konkurrenceevne er naturligvis, at danske virksomheder bringer viden og teknologi i samspil til at adressere nogle af de globale udfordringer:

“Helt konkret skal der i endnu højere grad fokuseres på indsatsområder som ressourceoptimering, materiale- og produktegenskaber samt en mere effektiv og kvalitetssikret produktion. Det gælder uanset om vi taler om energi, byggeri, sundhed, fødevarer, service- eller fremstillingsindustri. Eller om vi taler om produktion af råvarer, forarbejdningsprocesserne, det færdige slutprodukt eller tilknyttede services.”

Læs mere på Teknologisk Instituts hjemmeside og bestil et eksemplar af årsberetningen