private rådgivere

En gratis indsprøjtning til din videnbank

DFM afholder året ud en række informationsmøder. Møderne er en gratis indsprøjtning til din videnbank.

På informationsmøderne kan informere dig om den nyeste forskning eller inspirere dig til nye konkurrenceparametre for dine produkter.

Fyld din videnbank op

På DFM’s informationsmøder kan du bl.a.:

  • Blive introduceret til den akusto-optiske målemetode til karaktering af lydfelter og ændring i temperatur
  • Få kendskab til hurtige og valide overflademålinger
  • Få indblik i LED lyskvalitet og UV-målinger bl.a. i solarier
  • Høre om banebrydende forskning inden for elektrokemi, nemlig ledningsevne i vand
  • Få en introduktion til metrologien – som et værktøj til forbedrede og konkurrencedygtige produkter

Se alle DFM’s gratis informationsmøder.