Ekstrem elektromagnetisme giver produkter flip

Produkter med indbygget teknologi skal kunne fungere, selv når de bliver udsat for elektromagnetisk støj. DELTA – en del af FORCE Technology har sat forskellige elektronikprodukter på prøve og udsat dem for en EMC HALT-test. Se med og se hvad der sker, når man tester en elevationsseng, en drone og en legetøjsrobot.

EMC står for ElectroMagnetic Compatibility og er et udtryk for produkters evne til, elektromagnetisk, at fungere sammen med andet elektrisk eller elektronisk udstyr uden forstyrrelse eller nedbrud. Når man tester produkter, som ikke er godt beskyttet mod elektromagnetiske forstyrrelser, bliver det tydeligt at dårlig beskyttelse kan udgøre et driftsproblem.

Det understreger DELTA – en del af FORCE Technology med en ny række af videoer under navnet ‘Will it flip?’, hvori de afprøver en række produkter under ekstreme forhold i deres særlige testkammer. Det fører til en række problemer for de forskellige produkter, som det ses i videoerne, der kan findes her.

Tests kan give konkurrencemæssig fordel

Udover at gennemføre denne type demonstrative test, har testkammeret dog også andre og mere brugbare funktioner. Virksomheder kan nemlig opnå væsentlige konkurrencefordele ved at teste deres produkter ved et ekstra højt niveau af elektromagnetisk støj. I brugssituationer forekommer der nemlig ofte elektromagnetisk støj på et niveau langt over det, man som standard tester ved i dag – ganske enkelt fordi der i praksis er mange mobiltelefoner, routere, RF-transmittere og andet udstyr i de omgivelser, hvor hardwaren eller softwaren anvendes.

Ved en accelereret EMC-test hos DELTA påvirkes det produkt, der skal testes med testniveauer langt over gældende EMC-lovkrav og uden at være begrænset til gængse teststandarder. En accelereret EMC-test viser altså, om eksempelvis et produkt kan fungere fuldt ud sammen med andet udstyr. Især for udstyr, der har central betydning for sikkerhed eller drift, er det relevant at teste på disse høje niveauer.

Læs mere om DELTAs EMC-test her.

DELTA og FORCE Technology fusionerer

Fra 2017 bliver DELTA en del af FORCE Technology. Fusionen medvirker til et stærkere GTS-net til gavn for dansk erhvervsliv. Her kan du læse mere om fusionen:

På dansk

På engelsk