byggeaffald

Ekstra fokus på anlægs- og byggeaffald

Regeringens ressourcestrategi og byggebranchens udfordringer med miljøskadelige stoffer i byggeaffald har resulteret i et nyt team hos Teknologisk Institut.

Nyt team hos Teknologisk Institut

Regeringens ressourcestrategi og byggebranchens udfordringer med miljøskadelige stoffer i byggeaffaldet får Byggeri og Anlæg på Teknologisk Institut til at etablere nyt team, ledet af Ane Mette Walter, som fremover skal være den primære indgang til Teknologisk Institut på det område.

Teamet skal rådgive både det offentlige og private

Teamet hedder ’Bygge- og anlægsaffald’ og skal blandt andet arbejde med rådgivning af kommuner, entreprenører, affalds- og genbrugsfirmaer omkring affaldssortering, -genanvendelse og -oparbejdning, udarbejdelse af vejledninger og mærkningsordninger for affaldstyper og –kvaliteter.

Med specielt fokus på genanvendelse af byggeaffald

”Bygge- og anlægsaffald har både politisk og markedsmæssig stor aktualitet bl.a. på grund af regeringens ressourcestrategi, og vi har især fokus på genanvendelse af affald. Det betyder bl.a., at genanvendelse skal tænkes ind fra starten af byggeprocessen, at genanvendte materialer der indgår i nye materialer eller produkter skal kunne dekomponeres efter brug”, fortæller temaets leder Ane Mette Walter.

Læs mere.