Eksportrådet

Eksportrådet og GTS forlænger aftale om samarbejde

Ambassadør og centerchef for Eksportrådet, Vibeke Rovsing Lauritzen, og direktør for GTS, Ragnar Heldt Nielsen, har netop underskrevet en ny samarbejdsaftale mellem Eksportrådet og GTS. Samarbejdsaftalen er en forlængelse af den foregående aftale mellem Eksportrådet og GTS, der formelt udløb den 1. juni 2013.

Ligesom det var tilfældet med den foregående samarbejdsaftale, vil den nye aftale udgøre en ramme for samarbejde mellem GTS-nettet og de danske innovationscentre om tværgående GTS-aktiviteter. Aftalen understøtter samtidig etableringen af flere og større konkrete samarbejdsprojekter mellem de enkelte GTS- institutter og innovationscentrene – eksempelvis gennem match-making aktiviteter inden for GTS-institutternes respektive branchemæssige og teknologiske styrkepositioner.

”Med den nye samarbejdsaftale ser vi frem til yderligere at styrke GTS-nettets relation til Eksportrådet til gavn for de danske virksomheder. Formålet med samarbejdet er at sikre danske virksomheder øget adgang til international viden i form af forskning, teknologi og netværk samt adgang til nye markeder. I lyset af de nyetablerede innovationscentre i Brasilien, Indien og Sydkorea er der således med den nye samarbejdsaftale mulighed for at styrke forskning og innovation i dansk erhvervsliv yderligere ”, siger direktør for GTS, Ragnar Heldt Nielsen.

Den nye aftale løber frem til 1. juni 2015.

For mere information kontakt konsulent i GTS-foreningen, Troels Johansen, trjo@gts-net.dk eller telefon 4516 2622.