Ekspertpanel løser industriens materialeproblemer

I regi af samfundspartnerskabet ”Fast Track”, der støttes af Innovationsfonden, er der nu etableret et panel med eksperter og forskere fra universiteterne (DTU og Ålborg Universitet), landets to største GTS-Institutter (Teknologisk Institut og FORCE Technology) og de involverede firmaer (Siemens, Terma, Hempel og Elplatek). Konsortiet stiller nu konceptet til rådighed for andre virksomheder i Danmark. 

Ekspertpanelet mødes månedligt ved fysiske eller elektroniske møder, hvor forskellige industrielle problemstillinger indenfor anvendelse af materialer bliver drøftet. Det er en helt enestående mulighed for at få diskuteret et relevant problem i et forum af så mange komplementære fagspecialister, der tilsammen kan foreslå den bedst mulige og mest effektive løsning og ikke mindst pege på den rette problemløser.

Til rådighed for virksomheder

Ekspertpanelet har i den første fase arbejdet primært på interne problemstillinger i konsortiet og stiller nu konceptet til rådighed for andre virksomheder i Danmark. Med andre ord: Hvis din virksomhed har nogle relevante idéer eller problemer f.eks. med fejlende komponenter eller usikkerhed mht. implementering af nye materialer, er det muligt at få dette vendt med ekspertpanelet kvit og frit inden for en ramme af ca. 6 timer pr. problemstilling. Resultatet vil være en anbefaling til, hvordan problemet bedst angribes og afhængig af kompleksitet, hvem i konsortiet (eller i netværket) der har størst ekspertise til at komme frem til en konkret løsningsmodel.

Eksempel på konkrete problemstillinger, der er blevet drøftet:

• Diffusion af vand ind og ud af polymermaterialer (Pressalit)
• Test af specialcoatede værktøjer til bearbejdning i polymerer (Pressalit)
• Nye bakteriedræbende overflader til luftfiltre (Alfa Laval, Elplatek)
• Egenskaber af en ny jern-kul elektropletering (A. H. Nichro Haardchrom)
• Modellering af tørringsmekanismer i epoxy coating (Hempel, Siemens)
• Kvantificering af malingsystemers vedhæftning (Hempel, Siemens)
• Vindbelastning af roterende konstruktioner (Siemens, Terma)
• Strategi for korrosionsbeskyttelse af fundamenter i havmiljø (Siemens, Hempel)
• Krav til og egenskaber af korrosionssensorer (Siemens, Terma, Hempel)
• Egenskaber af en silicium-dopet lavfriktionsbelægning (Siemens, Terma)
• Bearbejdningsegenskaber af nye PVD belægninger

Interesseret?

Hvis dit firma har interesse i at benytte Ekspertpanelet, kan der rekvireres en template for beskrivelse af problemet ved henvendelse til projektlederen for Fast Track konsortiet: Kasper Bondo Hansen, Siemens Wind Power A/S, tlf. 42441983, mail: kasper.hansen@siemens.com