DFIR

Divisionsdirektør fra DELTA med i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

DELTA’s divisionsdirektør Thomas Bech Hansen er blevet medlem af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, DFIR, som skal gavne dansk forskning og innovation.

Uddannelses- og forskningsminister, Sofie Carsten Nielsen, har udpeget ni medlemmer til Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, DFIR, som skal rådgive Folketinget og ministre om både nationale og internationale erfaringer og tendenser inden for forskning og innovation.
Formanden for DFIR er Jens Oddershede, professor og tidligere rektor for Syddansk Universitet. Mens DELTA’s divisionsdirektør Thomas Bech Hansen er at finde blandt de øvrige otte medlemmer. Thomas Bech Hansen ser frem til arbejdet i DFIR:

”Jeg er rigtig glad for at blive valgt som medlem af det nye Råd. Især glæder jeg mig over, at Rådet tager sig af både forskning og innovation, så vi kan sikre et effektivt samspil mellem de to områder. I GTS-nettet stræber vi altid efter at få viden i spil i så mange danske virksomheder som muligt, og det er et vigtigt fokus, når det nye Råd bl.a. skal rådgive om den bedst mulige anvendelse af FoU-midlerne.”

DFIR er uafhængigt af politiske, institutions- eller økonomiske interesser

Beslutningen om at udvide mandatet, så Rådet også vil omfatte rådgivning om teknologiudvikling og innovation, blev truffet af et enigt Folketing den 25. marts i forbindelse med vedtagelse af loven om Danmarks Innovationsfond.

DFIR repræsenterer ikke politiske, institutions- eller økonomiske interesser og bestyrelsen sammensættes af anerkendte forskere eller forskningskyndige og folk med anden baggrund for eksempel fra erhvervslivet. Beskikkelsesperioden er tre år med mulighed for genudpegning i endnu én periode på tre år. DFIR sekretariatsbetjenes af et uafhængigt sekretariat i Styrelsen for Forskning og Innovation.